Serwis klimatyzacji

Systemy klimatyzacji, podobnie jak inne urządzenia mechaniczne czy też instalacje technologiczne, ulegają z czasem awarii oraz uszkodzeniom eksploatacyjnym, co może stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników klimatyzacji. Nieprzewidziane usterki lub zniszczenie urządzenia mogą pociągnąć za sobą dość duże straty finansowe dla użytkownika lub inwestora. Najczęstszą przyczyną awarii systemów klimatyzacji jest brak fachowej obsługi technicznej i specjalistycznej usługi serwisowej.

Serwis klimatyzacji to obowiązkowa obsługa instalacji klimatyzacyjnej, która powinna być wykonywana systematycznie, przynajmniej dwa razy w roku. Jej podstawowym celem jest zapewnienie jak najlepszego funkcjonowania systemu klimatyzacji oraz zapewnienie jak najdłuższej żywotności całej instalacji.

Warunkiem utrzymania gwarancji jest dokonywanie przeglądów urządzeń 2 razy do roku przez autoryzowanego instalatora. Zaobserwowane w okresie obowiązywania Gwarancji wady oraz awarie urządzeń zostaną bezpłatnie usunięte przez autoryzowanego serwisanta.