Do biura

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie komfortowych warunków pracy. Zarówno zbyt wysokie, jak i za niskie temperatury nie sprzyjają skupieniu ani kreatywnej i efektywnej pracy. Klimatyzacja umożliwia zapewnienie optymalnych warunków, a więc wpływa na wzrost wydajności pracowników i zysków firmy.

Zgodnie z normami BHP w pomieszczeniach biurowych należy utrzymywać temperatury na poziomie minimum 18°C.  Gdy przekroczy ona poziom 28°C, warunki są uznawane za uciążliwe.